Francúzska keto diéta

Hriešne zľavy sú tu, nakúpte vaše obľúbené produkty so zľavou 20%. Kód HRIESNEZLAVY2021

Garant projektu

  Doc. RNDr. Markéta Martínková Ph.D.

Volám sa Markéta Martínková a pracujem na Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej, kde pedagogicky a vedecky pôsobím na katedre biochémie danej fakulty. V neposlednom rade som sa stala odborným garantom projektu Prodietix proteínovej diéty. K projektu ma priviedol môj osobný záujem o ketogénnu diétu a výskum tejto medicínsky a vedou uznávané metódy, s ktorou mám navyše svoje osobné skúsenosti. Ketogénna diéta je dobrý sluha, ale zlý pán a preto som si vybrala spoločnosť Prodietix, ktorú som na trhu vyhodnotila, ako najkvalitnejšiu a ich plán spolupráce s klientmi ako najprepracovanejší. Neskôr sme nadviazala spoluprácu na odbornej úrovni.

Už od detstva som sa zaujímala o prírodné vedy, o podstatu sveta okolo nás, o zákonitosti prírody, ktorá nás obklopuje. Zaujatie pre chémiu a neskôr pre biochémiu sa v prirodzenom slede udalostí vyprofilovalo časom. Hlavnú úlohu pri výbere tohto odboru v mojom živote zohrali bezpochyby učitelia. Mala som šťastie na nadšených učiteľov alebo skôr pedagogičky - väčšinou to boli ženy, ktoré boli schopné zapáliť iskru nadšenia a túžbu po objavovaní a poznávaní podstaty veci okolo nás (nielen) v chémii. Vďaka nim som sa zúčastnila záujmových krúžkov v chemickom laboratóriu, kde ma priťahovalo tajomno, vôňa chemikálií a ich vzájomné reagovanie. Na strednej škole ma oslovila biochémia, pretože tá mala najbližšie k medicíne a môjmu zámeru v poslaní pomáhať druhým ľuďom. Medicínu som z môjho výberu vylúčila, pretože by som nezvládla pohľad na krv a pitvu. Rozhodla som sa ľudskému zdraviu pomáhať cez biochémiu, ktorá zostala mojou veľkou profesijné láskou. Popri vedeckej a výskumnej činnosti na katedre biochémie, Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity (študujem úlohu hemoproteínov v zdraví a chorobe so zameraním na hemové senzorové proteíny), sa venujem aj výučbe. Prednášam predmet s názvom Biochémia a snažím sa iskričku nadšenia pre vec odovzdávať ďalej svojim poslucháčom. K tomuto predmetu potom vediem aj praktické laboratórne cvičenia (Praktické cvičenia z klinickej biochémie), kde si študenti precvičia teoretické znalosti. Okrem tejto tzv. frontálnej výučbe ma veľmi baví vedenie bakalárov, diplomantov i doktorandov pri ich prvých krôčikoch k neskoršej samostatnej vedeckej práci v oblasti biochémie, a tým snáď pomáham v poslaní a naplnení hodnôt tejto krásnej vednej disciplíny, ktorú biochémie bezpochyby je. Nápomocná som aj tímu výživových poradcov v spoločnosti Prodietix. Odborne ich edukujem a zastrešujem dozor.

Ketóza je z môjho biochemického pohľadu absolútne fyziologický stav metabolizmu, ktorý sprevádza prirodzene vývoj ľudského (a nielen ľudského) rodu od nepamäti. Je to veľmi múdra adaptácia na obdobie, kedy v prírode nedozrieva ovocie a ľudstvo nemalo prístup k dostatočným zdrojom sacharidov (teda na stav, ktorý bol v minulosti úplne bežný) a ketóza tak bola prirodzenou súčasťou našich biorytmov hlavne v zimných mesiacoch. Navyše, neskôr sa zistilo, že mnoho chorôb je veľmi dobre liečiteľných pomocou navodenia dlhodobej ketózy napr. pri liečbe detskej epilepsie.

S ketózou mám svoju osobnú skúsenosť. Ketóza mi výrazne zlepšila kvalitu života v mnohých oblastiach. Pomohla mi zredukovať a stabilizovať váhu, upraviť hraničné hodnoty glykémie a normalizovať vysoký krvný tlak. Ďalším benefitom je psychická pohoda aj dostatok energie s elánom a chuťou do života. Štúdie a poznanie tejto metódy u mňa zapálili vášeň pre "low carb" životný štýl, ktorý mi veľmi vyhovuje a stávam sa na ňom závislá (pozn .: smiech :))

V spojitosti so "sáčkovou diétou" ma zaujala otázka "chemických pokrmov" s obsahom hlavných živín obohatených o vitamíny, minerály a umelé sladidlá. Z mojej skúsenosti a biochemického pohľadu by som sa rada zamerala predovšetkým na kvalitu a čistotu surovín, z ktorých je jedlo zložené. Syntetizované formy alebo izolované čisto prírodné varianty látok sa môžu líšiť vo svojej kvalite a rovnako to platí napríklad u vitamínov alebo minerálnych látok. Môžete mať prírodnú formu vitamínu C v ovocí, ktorá však vplyvom začínajúcich plesne alebo iných procesov vášmu telu žiadny úžitok neprinesie (skôr naopak - pretože z takého nekvalitného zdroja vystavíte telo škodlivinám, ktoré napríklad plesne produkujú). Telo na prírodnú i syntetickú formu "nahliada" rovnako (ak sú obe čisté, kvalitné a bez kontaminantov) a neznamená, že prírodné varianty "víťazia" nad syntetickými. Podobné je to aj s umelými sladidlami. Ak sú dobre vybrané s preukázanými štúdiami bezpečnosti, tak sú v malej miere pre svoju vysokú sladivosť bezpečné, napríklad v porovnaní s prírodnou verziou jednoduchého sacharidu fruktózy (hlavne v ovocí), ktorý značne svojím metabolizmom zaťažuje pečeň. A takto by sa dalo pokračovať ďalej.

Podotýkám, že se projekt netýká Přírodovědecké fakulty UK a že na tomto projektu pracuji jako soukromá osoba.

Poraďte sa s výživovým poradcom

Zarezervujte si bezplatnú telefonickú konzultáciu s výživovým poradcom