Francúzska keto diéta

Garant projektu

  Doc. RNDr. Markéta Martínková Ph.D.

Volám sa Markéta Martínková a som prodekanka Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity a zároveň tiež pedagogicky a vedecky pôsobím na katedre biochémie danej fakulty. V neposlednom rade som sa stala odborným garantom projektu Prodietix proteínovej diéty. K projektu ma priviedol môj osobný záujem o ketogénnu diétu a výskum tejto medicínsky a vedou uznávané metódy, s ktorou mám navyše svoje osobné skúsenosti. Ketogénna diéta je dobrý sluha, ale zlý pán a preto som si vybrala spoločnosť Prodietix, ktorú som na trhu vyhodnotila, ako najkvalitnejšiu a ich plán spolupráce s klientmi ako najprepracovanejší. Neskôr sme nadviazala spoluprácu na odbornej úrovni.

Už od detstva som sa zaujímala o prírodné vedy, o podstatu sveta okolo nás, o zákonitosti prírody, ktorá nás obklopuje. Zaujatie pre chémiu a neskôr pre biochémiu sa v prirodzenom slede udalostí vyprofilovalo časom. Hlavnú úlohu pri výbere tohto odboru v mojom živote zohrali bezpochyby učitelia. Mala som šťastie na nadšených učiteľov alebo skôr pedagogičky - väčšinou to boli ženy, ktoré boli schopné zapáliť iskru nadšenia a túžbu po objavovaní a poznávaní podstaty veci okolo nás (nielen) v chémii. Vďaka nim som sa zúčastnila záujmových krúžkov v chemickom laboratóriu, kde ma priťahovalo tajomno, vôňa chemikálií a ich vzájomné reagovanie. Na strednej škole ma oslovila biochémia, pretože tá mala najbližšie k medicíne a môjmu zámeru v poslaní pomáhať druhým ľuďom. Medicínu som z môjho výberu vylúčila, pretože by som nezvládla pohľad na krv a pitvu. Rozhodla som sa ľudskému zdraviu pomáhať cez biochémiu, ktorá zostala mojou veľkou profesijné láskou. Popri vedeckej a výskumnej činnosti na katedre biochémie, Prírodovedeckej fakulty Karlovej Univerzity (študujem úlohu hemoproteínov v zdraví a chorobe so zameraním na hemové senzorové proteíny), sa venujem aj výučbe. Prednášam predmet s názvom Biochémia a snažím sa iskričku nadšenia pre vec odovzdávať ďalej svojim poslucháčom. K tomuto predmetu potom vediem aj praktické laboratórne cvičenia (Praktické cvičenia z klinickej biochémie), kde si študenti precvičia teoretické znalosti. Okrem tejto tzv. frontálnej výučbe ma veľmi baví vedenie bakalárov, diplomantov i doktorandov pri ich prvých krôčikoch k neskoršej samostatnej vedeckej práci v oblasti biochémie, a tým snáď pomáham v poslaní a naplnení hodnôt tejto krásnej vednej disciplíny, ktorú biochémie bezpochyby je. Nápomocná som aj tímu výživových poradcov v spoločnosti Prodietix. Odborne ich edukujem a zastrešujem dozor.

Ketóza je z môjho biochemického pohľadu absolútne fyziologický stav metabolizmu, ktorý sprevádza prirodzene vývoj ľudského (a nielen ľudského) rodu od nepamäti. Je to veľmi múdra adaptácia na obdobie, kedy v prírode nedozrieva ovocie a ľudstvo nemalo prístup k dostatočným zdrojom sacharidov (teda na stav, ktorý bol v minulosti úplne bežný) a ketóza tak bola prirodzenou súčasťou našich biorytmov hlavne v zimných mesiacoch. Navyše, neskôr sa zistilo, že mnoho chorôb je veľmi dobre liečiteľných pomocou navodenia dlhodobej ketózy napr. pri liečbe detskej epilepsie.

S ketózou mám svoju osobnú skúsenosť. Ketóza mi výrazne zlepšila kvalitu života v mnohých oblastiach. Pomohla mi zredukovať a stabilizovať váhu, upraviť hraničné hodnoty glykémie a normalizovať vysoký krvný tlak. Ďalším benefitom je psychická pohoda aj dostatok energie s elánom a chuťou do života. Štúdie a poznanie tejto metódy u mňa zapálili vášeň pre "low carb" životný štýl, ktorý mi veľmi vyhovuje a stávam sa na ňom závislá (pozn .: smiech :))

V spojitosti so "sáčkovou diétou" ma zaujala otázka "chemických pokrmov" s obsahom hlavných živín obohatených o vitamíny, minerály a umelé sladidlá. Z mojej skúsenosti a biochemického pohľadu by som sa rada zamerala predovšetkým na kvalitu a čistotu surovín, z ktorých je jedlo zložené. Syntetizované formy alebo izolované čisto prírodné varianty látok sa môžu líšiť vo svojej kvalite a rovnako to platí napríklad u vitamínov alebo minerálnych látok. Môžete mať prírodnú formu vitamínu C v ovocí, ktorá však vplyvom začínajúcich plesne alebo iných procesov vášmu telu žiadny úžitok neprinesie (skôr naopak - pretože z takého nekvalitného zdroja vystavíte telo škodlivinám, ktoré napríklad plesne produkujú). Telo na prírodnú i syntetickú formu "nahliada" rovnako (ak sú obe čisté, kvalitné a bez kontaminantov) a neznamená, že prírodné varianty "víťazia" nad syntetickými. Podobné je to aj s umelými sladidlami. Ak sú dobre vybrané s preukázanými štúdiami bezpečnosti, tak sú v malej miere pre svoju vysokú sladivosť bezpečné, napríklad v porovnaní s prírodnou verziou jednoduchého sacharidu fruktózy (hlavne v ovocí), ktorý značne svojím metabolizmom zaťažuje pečeň. A takto by sa dalo pokračovať ďalej.

Životopis

Narodená 17. mája 1976 v Opave ako Mikšanová

Vzdelanie

1999

Univerzita Karlova, Praha, CZ

Mgr.

 Biochémia

2001

Univerzita Karlova, Praha, CZ

RNDr.

 Biochémia

2003

Univerzita Karlova, Praha, CZ

Ph.D.

 Biochémia


Zamestnanie a funkcie

1999-2003 

Vedecká pracovníčka, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, CZ

2004-2006

Postdoktorálna vedecká pracovníčka, Tohoku Univerzita, IMRAM, Sendai, Japonsko

2006-2013

Odborná asistentka, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, CZ

2007-2009

Materská a rodičovská dovolenka (dve deti)

2013- 

Študijná prodekanka

2013-

Docentka biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha, CZ


Zahraničné stáže

2004-2006

Tohoku Univerzita, IMRAM, Sendai, Japonsko (26 mesiacov)


Ocenenia a ceny

2002

„PRIX DE CHIMIE“, cena udelená Francúzskou ambasádou a firmou Rhodia

2004

Postdoktorálne štipendium pre prácu v Japonsku urobené JSPS

Publikácie

1) Pôvodné vedecké práce v časopisoch s IF  -  38

2) Pôvodné vedecké prácé uverejnené v ostatných v časopisoch  -  5

3) Prehľadné / súborné vedecké práce uverejnené v časopisoch s IF  -  5

4) Prehľadné / súborné vedecké práce uverejnené v ostatných časopisoch  -  2

5) Kapitoly v monografiách -  0

6) Pedagogické publikácie určené pre pregraduálne štúdium -  0

7) Vedecké práce v zborníkoch s otlačeným textom  -  0                                               

8) Publikované abstrakty v časopisoch s IF  -  8

9) Publikované abstrakty v časopisoch  -  5

10) Prednášky typu „invited speaker“  -  7

11) Prednášky/postery v zahraničí  -  30

12) Prednášky/postery na tuzemských verejných odborných fórach  -  17

ResearcherID v aplikaci “Web of Science“: E-3748-2012

Ohlasy prácí podľa SCI

celkom/ bez autocitací (ku dňu 04. 11. 2019): 520/ 415

H-index: 12 podľa metodiky “Web of Science“

Zoznam desiatich vybraných publikácií za posledných päť rokov

 1. Shimizu T., Lengalova A., Martínek V., Martínková M.: Heme: Emergent roles of heme in signal transduction, functional regulation and as catalytic centres, Chem. Soc. Rev., 2019 in press.
 2. Lengalova A., Fojtikova - Proskova V., Vavra J., Martínek V., Stranava M., Shimizu T., Martinkova M.: Kinetic Analysis of a Globin-coupled Diguanylate Cyclase, YddV: Effects of Heme Iron Redox State, Axial Ligands, and Heme Distal Mutations on Catalysis, J. Inorg. Biochem., 2019, 201, 110833.
 3. Stranava M., Man P., Skálová T., Kolenko P., Blaha J., Fojtikova V., Martínek V., Dohnálek J., Lengalova A., Rosůlek M., Shimizu T., Martínková M.: Coordination and redox state-dependent structural changes of the heme-based oxygen sensor AfGcHK associated with intraprotein signal transduction, J. Biol. Chem., 2017, 292, 20921-20935.
 4. Mináriková M., Fojtíková V., Vyskočilová E., Sedláček J., Šikut M., Borek-Dohalska L., Stiborová M., Martinkova M.: The capacity and effectiveness of diosmectite and charcoal in trapping the compounds causing the most frequent intoxications in acute medicine: a comparative study, Environ. Toxicol. Pharmacol., 2017, 52, 214–220.
 5. Stranava M., Martinek V., Man P., Fojtikova V., Kavan D., Vaněk O., Shimizu T., Martinkova M.: Structural Characterization of the Heme-based Oxygen Sensor, AfGcHK, its Interactions with the Cognate Response Regulator, and their Combined Mechanism of Action in a Bacterial Two-component Signaling System, Proteins 2016, 84 (10), 1375–1389.
 6. Fojtikova V., Bartosova M., Man P., Stranava M., Shimizu T., Martinkova M.: Effects of hydrogen sulfide on the heme coordination structure and catalytic activity of the globin-coupled oxygen sensor AfGcHK, Biometals 2016, 29, 715-729.
 7. Kuipers K., Gallay C., Martínek V., Rohde M., Martínková M., van der Beek SL., Jong WS, Venselaar H., Zomer A., Bootsma H., Veening JW., de Jonge MI.: Highly conserved nucleotide phosphatase essential for membrane lipid homeostasis in Streptococcus pneumoniae, Mol. Microbiol., 2016, 101, 12-26.
 8. Lambry J.-Ch., Stranava M., Lobato L., Martinkova M., Shimizu T., Liebl U., Vos M. H.: Ultrafast Spectroscopy Evidence for Picosecond Ligand Exchange at the Binding Site of a Heme Protein: Heme-based Sensor YddV, J. Phys. Chem. Lett., 2016, 7, 69–74.
 9. Pavlou A., Martínková M., Shimizu T., Kitanishi K., Stranava M., Loullis A., Pinakoulaki E.: Probing the ligand recognition and discrimination environment of the globin-coupled oxygen sensor protein YddV by FTIR and time-resolved step-scan FTIR spectroscopy, Phys. Chem. Chem. Phys. 2015, 17, 17007-17015.
 10. Shimizu T., Huang D., Yan F., Stranava M., Bartosova M., Fojtíková V., Martínková M.: Gaseous O2, NO, and CO in Signal Transduction: Structure and Function Relationships of Heme-Based Gas Sensors and Heme-Redox Sensors. Chem. Rev., 2015, 115 (13), 6491–6533.

Pedagogické aktivity

   -  Od roku 1999 do roku 2004 pedagogická účasť vo 2 praktických laboratórnych cvičeniach ako asistent                      ("Pokročilé praktikum z biochémie MC250C17N“ a „Pokročilé praktikum II MC250C08“)

- V akademickom roku 2003/2004 zavedenie nového praktického laboratórneho cvičenia na katedre biochémie - "Praktikum z laboratórnej techniky biochémie MC250C01 (0/4, 6 kreditov)“

-  Od roku 2009 do roku 2011 účast na cvičeniach (seminári) „Biochémia I pre KATA MC250P40A“ (3/2 zápočet, 6 kreditov)

- Od roku 2009 prednáška "Klinická a analytická biochémia MC250P19" (3/0 skúška, 3 kredity); od roku 2015 "Klinická a analytická biochémia MC250P19B" (3/0 skúška, 4 kredity)

-  Od roku 2010 praktické cvičenia "Praktikum z klinickej biochémie MC250C44" (0/4 zápočet, 6 kreditov)

Disertačné práce

2 obhájené práce + 2 prebiehajúce

Diplomové práce

5 obhájených prác + 0 prebiehajúcich

Bakalářské práce

16 obhájených prác + 4 prebiehajúce

Mezinárodná spolupráca

 • Cyprus University of Technology (Prof. Constantinos Varotsis and Dr. Eftychia Pinakoulaki),
 • Laboratoire d´Optique et Bioscience, France (Dr. Marten Vos),
 • Université Montpellier (Dr. Reinhard Lange)
 • Laboratory of Pediatric Infection Diseases, Nijmegen, Netherlands (Dr. Marien de Jonge)
 • Tohoku Univerzita, IMRAM, Sendai Japonsko (prof. Toru Shimizu)

Jazykové znalosti

angličtina - aktívne;

ruština - pasívne;

nemčina - pasívne;

japonština – začiatočník

Súčasný výzkum

Úloha hemoproteínov v zdraví a chorobe

-  Štúdium aktivácia karcinogénov prostredníctvom hemových enzýmov (cytochrómami P450, peroxidázou) vrátane vzťahu medzi štruktúrou a funkciou týchto enzýmov;

-    Štruktúra hom-thiolátových proteínov a ich funkcie

-    Hemové senzorové proteíny, ich mechanizmus detekcie a prenosu signálu

Riešené grantové projekty za posledných päť rokov

GAČR 15-19883S; 2015-2017  Mechanizmus intraproteinového / mezidoménového prenosu signálu u modelových hemových senzorových proteínov (hlavný riešiteľ)

IPSEN Pharma, os.; 2014-2015 External sponsored study “Comparison of the adsorption capacity and trapping effectiveness of diosmectite and charcoal on the compounds causing the 10 most frequent intoxications in acute medicine”

Iné aktivity

Členka Českej chemickej spoločnosti (ČSCH): 1997 – súčasnosť

Doc. RNDr. Markéta Martínková, Ph.D.

katedra biochémie

Prírodovedecká fakulta

Univerzita Karlova

Albertov (Hlavova) 2030/8

CZ-128 43 Praha 2

tel: 221951242

Fax: 221951283

E-mail: marketa.martinkova@natur.cuni.cz,

Web: www.natur.cuni.cz/martinkova

Poraďte sa s výživovým poradcom

Zarezervujte si bezplatnú telefonickú konzultáciu s výživovým poradcom