Došlo k strate internetového pripojenia, skontrolujte prosím Vaše internetové pripojenie, obnovte stránku a skúste vykonať akciu znova.
Pri spracovaní vašej požiadavky došlo k chybe, obnovte prosím stránku a skúste vykonať akciu znova.

Odborný garant projektu

Doc. RNDr. Markéta Martínková Ph.D.

Volám sa Markéta Martínková a pracujem na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Karlovej, kde pedagogicky a vedecky pôsobím na katedre biochémie danej fakulty. V neposlednom rade som sa stala odborným garantom projektu Prodietix proteínovej diéty. K projektu ma priviedol môj osobný záujem o ketogénnu diétu a výskum tejto lekársky a vedou uznávanej metódy, s ktorou mám navyše svoje osobné skúsenosti.Ketogénna diéta je dobrý sluha, ale zlý pán a preto som si vybrala spoločnosť Prodietix, ktorú som na trhu vyhodnotila, ako najkvalitnejší a ich plán spolupráce s klientmi ako najprepracovanejší. Neskôr sme nadviazali spoluprácu na odbornej úrovni. Už od detstva som sa zaujímala o prírodné vedy, o podstatu sveta okolo nás, o zákonitosti prírody, ktorá nás obklopuje. Zaujatie pre chémiu a neskôr pre biochémiu sa v prirodzenom slede udalostí vyprofilovalo časom. Hlavnú úlohu pri výbere tohto odboru v mojom živote zohrali bezpochyby učitelia. Mala som šťastie na nadšených učiteľov alebo skôr pedagogičky – napospol to boli ženy, ktoré boli schopné zapáliť iskru nadšenia a túžbu po objavovaní a poznávaní podstaty veci okolo nás (nielen) v chémii. Vďaka nim som sa zúčastnila záujmových krúžkov v chemickom laboratóriu, kde ma priťahovalo tajomno, vôňa chemikálií a ich vzájomné reagovanie. Na strednej škole ma oslovila biochémia, pretože tá mala najbližšie k medicíne a môjmu zámeru v poslaní pomáhať druhým ľuďom. Medicínu som z môjho výberu vylúčila, pretože by som nezvládla pohľad na krv a pitvu. Rozhodla som sa ľudskému zdraviu pomáhať cez biochémiu, ktorá zostala mojou veľkou profesijnou láskou. Popri vedeckej a výskumnej činnosti na katedre biochémie, Prírodovedeckej fakulty University Karlovej (študujem úlohu hemoproteínov v zdraví a chorobe so zameraním na hemové senzorové proteíny), sa venujem aj výučbe. Prednášam predmet s názvom Klinická biochémia a snažím sa iskričku nadšenia pre vec odovzdávať ďalej svojim poslucháčom. K tomuto predmetu potom vediem aj praktické laboratórne cvičenia (Praktika z klinickej biochémie), kde si študenti precvičia teoretické znalosti. Okrem tejto tzv. frontálnej výučby ma veľmi baví vedenie bakalárov, diplomantov i doktorandov pri ich prvých krôčikoch k neskoršej samostatnej vedeckej práci v oblasti biochémia, a tým snáď pomáham v poslaní a naplnení hodnôt tejto krásnej vednej disciplíny, ktorou biochémie bezpochyby je. Nápomocná som aj tímu výživových poradcov v spoločnosti Prodietix. Odborne ich edukujem a zastrešujem dozor. Ketóza je z môjho biochemického pohľadu úplne fyziologický stav metabolizmu, ktorý sprevádza prirodzene vývoj ľudského (a nielen ľudského) rodu od nepamäti. Je to veľmi múdra adaptácia na obdobie, kedy v prírode nedozrieva ovocie a ľudstvo nemalo prístup k dostatočným zdrojom sacharidov (teda na stav, ktorý bol v minulosti úplne bežný) a ketóza tak bola prirodzenou súčasťou našich biorytmov hlavne v zimných mesiacoch. Navyše, to už ďaleko neskôr, sa zistilo, že mnoho chorôb je veľmi dobre liečiteľná pomocou navodenia dlhodobej ketózy napr. pri liečbe detskej epilepsie. S ketózou mám svoju osobnú skúsenosť. Ketóza mi výrazne zlepšila kvalitu života v mnohých oblastiach. Pomohla mi zredukovať a stabilizovať váhu, upraviť hraničné hodnoty glykémie a normalizovať vysoký krvný tlak. Ďalším benefitom je psychická pohoda aj dostatok energie s elánom a chuťou do života. Štúdie a poznanie tejto metódy u mňa zapálili vášeň pre "low carb" životný štýl, ktorý mi veľmi vyhovuje a stávam sa na ňom závislá (pozn.: smiech :)) V spojitosti so „sáčkovou diétou“ ma zaujala otázka „chemických pokrmov“ s obsahom hlavných živín obohatených vitamínmi, minerálmi a umelými sladidlami. Z mojej skúsenosti a biochemického pohľadu by som sa rada zamerala predovšetkým na kvalitu a čistotu surovín, z ktorých je jedlo zložené. Syntetizované formy alebo izolované čisto prírodné varianty látok sa môžu líšiť vo svojej kvalite a rovnako to platí napríklad pri vitamínoch alebo minerálnych látkach. Môžete mať prírodnú formu vitamínu C v ovocí, ktorá však vplyvom začínajúcej plesne alebo iných procesov vášmu telu žiadny úžitok neprinesie (skôr naopak – pretože z takého nekvalitného zdroja vystavíte telo škodlivinám, ktoré napríklad plesne produkujú). Telo na prírodnú aj syntetickú formu „nazerá“ rovnako (ak sú obe čisté, kvalitné a prosté kontaminant) a neznamená, že prírodné varianty „víťazia“ nad syntetickú. Podobné je to aj s umelými sladidlami. Pokiaľ sú dobre vybrané s preukázanou štúdiou bezpečnosti, tak sú v malej miere pre svoju vysokú sladivosť bezpečné, napríklad v porovnaní s prírodnou verziou jednoduchého sacharidu fruktózy (hlavne v ovocí), ktorý značne svojim metabolizmom zaťažuje pečeň. A takto by sa dalo pokračovať ďalej. Podotýkam, že sa projekt netýka Prírodovedeckej fakulty UK a že na tomto projekte pracujem ako súkromná osoba.