gender
Pohlavie
work
Zamestnanie
work
Fyzická aktivita
sleep
Spánok
age
Vek
 
height
Výška
 
weight
Aktuálna hmotnosť
 
weight
Cieľová hmotnosť
 
Diétne programy sa líšia podľa dĺžky a podľa typu (označujeme ich ako „S“, „M“ a „L“). Rozhodujúcim faktorom pri voľbe správneho typu programu sú najmä telesná výška, pohlavie a životný štýl (spánok, športová aktivita, druh zamestnania). Odporúčaná dĺžka diétneho programu potom vychádza z požadovanej miery váhovej redukcie.