Chcete sa znova cítiť skvele vo svojom tele? Máme pre vás zľavu 30% na všetky diétne programy.

Došlo k strate internetového pripojenia, skontrolujte prosím Vaše internetové pripojenie, obnovte stránku a skúste vykonať akciu znova.
Pri spracovaní vašej požiadavky došlo k chybe, obnovte prosím stránku a skúste vykonať akciu znova.

Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti

Prodietix s.r.o.

U Výstaviště 138/3

170 00 Praha7

Česká republika

IČO: 268 34 871

DIČ: CZ 268 34 871


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Predávajúci prevádzkuje internetový obchod s diétnymi programami a produktami na adrese http://www.prodietix.sk (ďalej len ako "e-shop"). Predávajúci ponúka jedálničky na mieru, poradenstvo v oblasti zdravej výživy, diétne programy, diétne potraviny a doplnkový sortiment v rámci svojho predmetu činnosti, ktorým je výroba, obchod a služby.

1.2. Užívanie e-shopu, kúpa ponúkaného tovaru na e-shope, vrátane súvisiacich zmluvných dojednaniach medzi Predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej sa riadi ustanoveniami zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

 

2. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Tovar je kupujúcim objednaný vyplnením a odoslaním objednávkového formulára na webovom rozhraní e-shopu. Predávajúci je povinný v objednávkovom formulári uvádzať hlavne informácie o:
2.1.1. tovare,
2.1.2. cene,
2.1.3. spôsobu, akým bude kúpna cena uhradená,
2.1.4. údaj o druhu doručenia tovaru a
2.1.5. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej len ako "Objednávka").
2.2. Kupujúci má možnosť kedykoľvek počas práce s Objednávkou meniť a kontrolovať zadané údaje, pričom kupujúci sa môže medzi jednotlivými krokmi Objednávky pohybovať prostredníctvom tlačidiel "Späť" a "Pokračovať", prípadne môže voliť variantu "Preskočiť" alebo "Vyplniť vzor". Objednávka je Predávajúcemu odoslaná až v okamihu zvolenia tlačítka "Odoslať objednávku". Predávajúci neoveruje údaje uvedené v Objednávke, teda ich považuje za pravdivé a presné.
2.3. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí kupujúcemu, že dostal Objednávku, a to formou zaslania potvrdzujúceho e-mailu, ktorý kupujúci uviedol do Objednávky alebo pri registraci vo svojom užívateľskom účte.

2.4. V prípade, že je na e-shope popis tovaru alebo cena úplne zjavne nesprávna (chyba je zjavná a je napríklad spôsobená preklepom alebo nesprávnou funkciou online nástroje), nie je týmto predávajúci akokoľvek viazaný.
2.5. Predávajúci si vyhradzuje právo kontaktovať kupujúceho pre potreby dodatočného potvrdenia Objednávky alebo zistenie chýbajúcich informácií pre kompletizáciu Objednávky.
2.6. Kúpna zmluva je medzi Predávajúcim a kupujúcim uzatvorená v momente doručenia potvrdenia o prijatí Objednávky Predávajúceho kupujúcemu podľa bodu 2.3. týchto Obchodných podmienok.
2.7. Náklady na komunikačné prostriedky vzniknuté kupujúcemu v súvislosti s objednaním tovaru alebo služieb z E-shopu si kupujúci hradí sám s tým, že tieto náklady zodpovedajú základnej sadzbe.
2.8. Tovar bude kupujúcemu dodaný najneskôr do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Predávajúci si vyhradzuje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade, že objednaný tovar nebude na sklade a ani nebude naskladnený do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V takom prípade má kupujúci nárok na vrátenie kúpnej ceny podľa bodu 6.19. týchto Obchodných podmienok.
2.9. Kupujúci berie odoslaním Objednávky na vedomie, že informácie na webovom rozhraní nenahrádzajú odborný lekársky posudok. Kupujúci berie na vedomie, že zdravotný stav je vhodné konzultovať s lekárom pred začatím diéty. Za toto nepreberá Predávajúci zodpovednosť.
2.10. Kupujúci berie odoslaním Objednávky na vedomie, že diéta nie je vhodná pre:
2.10.1. deti ani mladistvých, pre tehotné či dojčiace matky,
2.10.2. pacientmi trpiacimi ochorením pečene a obličiek, metabolickými ochoreniami (napr. dna, ateroskleróza, fenylketonúria a ďalšie), cukrovkou 1. a 2. typu, srdcovými ochoreniami, poruchami krvnej zrážanlivosti, žlčníkovými kameňmi, mentálnou anorexiou, bulímiou,
2.10.3. alergikov na niektorú zložku diétneho prípravku, ktoré sú uvedené v detailoch produktov v E-shope a na obaloch.

 

3. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET
3.1. Kupujúci má po vykonaní registrácie prístup do užívateľského rozhrania, v ktorom môže vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže tovar objednávať aj bez registrácie priamo prostredníctvom rozhrania E-shopu.
3.2. Kupujúci má povinnosť pri registrácii v E-shope uvádzať pravdivé a správne údaje, vrátane osobných údajov. Kupujúci má povinnosť aktualizovať svoje osobné údaje v užívateľskom rozhraní v prípade, že nastane ich zmena. Predávajúci za správnosť osobných údajov kupujúceho nezodpovedá a považuje ich za správne.
3.3. Užívateľský účet každého kupujúceho je zabezpečený užívateľským menom a heslom, ktoré si kupujúci sám zvolí. Kupujúci má povinnosť neoznamovať svoje užívateľské meno a heslo iným osobám, ani im neumožňovať užívanie svojho užívateľského konta.
3.4. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť prístupný nepretržite, najmä v prípadoch, keď predávajúci vykonáva nutnú údržbu hardvérového a softvérového systému a vybavenie Predávajúceho, toto sa vzťahuje aj na práva údržby systému tretími osobami.

 

4. PLATBA ZA TOVAR A DOPRAVA

4.1. Kúpnu cenu môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
4.1.1. dobierkou,
4.1.2. on-line platbou kartou,
4.1.3. bankovým prevodom,
4.2. V prípade hotovostnej úhrady je kúpna cena splatná v okamihu prevzatia tovaru. V prípade bezhotovostnej úhrady je kúpna cena splatná do 5 dní od objednania tovaru.
4.3. Predávajúci si vyhradzuje právo k jednotlivým spôsobom platby uviesť a požadovať za ne po kupujúcom príplatok na náklady spojené s takýmto spôsobom platby.
4.4. Prípadné zľavy alebo bonusy nie je možné kumulovať.
4.5. Kupujúci môže zvoliť spôsob dopravy, ktorým je:
4.5.1. doručenie PPL,
4.5.2. doručenie Zasilkovna,
4.6. Predávajúci si vyhradzuje právo na určenie nákladov spojených s balením a dopravou, ktoré u jednotlivých spôsobov doručenia diferenciuje v objednávkovom formulári na E-shope tak, aby s nimi bol kupujúci vždy oboznámený.
4.7. Náklady spojené s dopravou a balením v prípade objednávky nad 50 eur nesie predávajúci. Kupujúci je s týmto oboznámený pri tvorbe Objednávky v kroku Doprava a platba.
4.8. Uvedené informácie platí len v prípade platby a doručovanie na území Slovenskej republiky. V prípade doručovania do zahraničia si predávajúci vyhradzuje právo pripočítať ku kúpnej cene náklady v skutočnej výške zodpovedajúcej zasielanie tovaru do zahraničia podľa aktuálnych cenníkov jednotlivých poskytovateľov poštových a zasielateľských služieb.
4.9. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad, tj. Faktúru na objednaný tovar, a zašle ju kupujúcemu spolu s objednaným tovarom. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.
4.10. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť v prípade, že má Predávajúci povinnosť dodať tovar na miesto určené kupujúcim. Neprevzatý tovar kupujúcim ani v dodatočnej a primeranej lehote, považuje sa toto konanie za odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy.
4.11. Ak je zásielka obsahujúca tovar vrátená v dôsledku nevyzdvihnutia kupujúcim, je kupujúci povinný pri opätovnej žiadosti o doručenie uhradiť nové poštovné v plnej výške. Tieto náklady idú za kupujúcim. V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ aj v tomto prípade odstúpi od zmluvy, idú náklady na poštovné a balné za kupujúcim. V prípade opakovaného, najmenej trojakého neprevzatie tovaru si predávajúci vyhradzuje právo neuzavrieť s kupujúcim ďalšie kúpnu zmluvu.
4.12. Pri prevzatí tovaru má kupujúci povinnosť skontrolovať, či obaly tovar nie sú porušené, a akékoľvek prípadné porušenie musí kupujúci ihneď nahlásiť prepravcovi a Predávajúcemu.
4.13. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie diétnych programov, fáz diétnych programov a jednotlivých jedál sú inšpiratívne.

 

5. VÝMENA JEDÁL

5.1. Kupujúci má právo na výmenu tovaru z akéhokoľvek dôvodu, a to len u proteínových jedál, ktoré kupujúci objednal v predchádzajúcich 3 mesiacoch, a ktoré sú v neporušenom pôvodnom stave a nemajú narušený alebo zmenený stav obalu (ďalej len "Výmena jedál"). Proteínovým jedlom sa rozumie jedlo, ktoré je súčasťou dennej konzumácie diétnych programov a ich fáz.

5.2.  Pre realizáciu výmeny je potreba aby Kupujúci poslal Predávajúcemu na adresu Prodietix.cz, Zábořská, Záboří 93 (areál ERGOTEP), 539 44 Proseč.

5.2.1. proteínové jedlá vo vyššie uvedenom stave (5.1)

5.2.2. vytlačený zoznam proteínových jedál, ktoré vracia, a zároveň zoznam proteínových jedál, ktoré žiada namiesto nich,

5.2.3. doklad o zaplatení (faktúru) alebo jej čitateľnú kópiu.

5.3. Ceny administratívnych poplatkov (najmä ceny za poštovné) spojených s Výmenou jedál sú uvedené v sekcii Výmena jedál na tomto webe.

5.4. V každej Objednávke v minimálnej hodnote 20 eur vr. DPH (bez poplatku za dopravu a za spôsob platby), má Kupujúci nárok na jednu Výmenu jedál zadarmo v rámci tejto Objednávky. (Ak tak Kupujúcemu napr. nebude vyhovovať niektoré z proteínových jedál z jednej fázy proteínovej diéty, možno pre ďalšiu fázu Výmenu jedál uskutočniť.)

6. PROGRAM GARANCIA SPOKOJNOSTI
6.1. Predávajúci poskytuje kupujúcemu program Garancia spokojnosti. Predávajúci sa v rámci programu zaväzuje, že kupujúcemu vráti kúpnu cenu vrátených proteínových potravín, ak kupujúci splní podmienky stanovené v tomto článku obchodných podmienok (ďalej "garancia")
6.2. Kupujúcemu vzniká nárok na uplatnenie garancie v prípade, že od začiatku aktívne spolupracuje s tímom spoločnosti Prodietix s.r.o, uvedie na začiatku chudnúcich programov a fáz svoj východiskový fyzický stav a pri uplatnení garancie aktuálny fyzický stav (podiel tuku, vody, svalov, kostí v tele). Kupujúcemu nárok na uplatnenie garancie vzniká, keď chudnúce programy a fázy preukázateľne neprinášajú žiadne výsledky v chudnutí. Túto skutočnosť je kupujúci povinný riadne Predávajúcemu doložiť. Kupujúci je zároveň povinný dodržiavať inštrukcie výživových poradcov a pracovníkov tímu spoločnosti Prodietix s.r.o. a podmienky pre správne fungovanie Prodietix diéty, ktoré sú uvedené v sekcii https://www.prodietix.sk/o-proteinovej-diete.
6.3. Kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie kúpnej ceny, ak oznámi písomne Predávajúcemu, že využíva garancie a súčasne Predávajúcemu vráti tovar, ktorý nebol kupujúcim spotrebovaný a je v pôvodnom obale, bez toho aby bol otvorený, ohľadne ktorého garanciu uplatnuje, to všetko do 30 dní od prevzatia tovaru kupujúcim. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený spolu s daňovým dokladom - faktúrou dodanú s tovarom, vrátane všetkých dokladov, nepoškodený a v pôvodnom obale a neporušený.
6.4. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť garanciu vtedy, ak vo vzťahu ku konkrétnemu druhu tovaru (bez ohľadu na kvantitatívny obsah balenia) garanciu už raz úspešne uplatnil, alebo uplatňoval v predošlých objednávkach. Úspešným uplatnením garancie sa rozumie, že kupujúcemu bola v súlade s týmto článkom obchodných podmienok vrátená kúpna cena za vrátený proteínových potravín.

 

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
7.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za bezchybnosť tovaru pri jeho odoslaní.
7.2. Predávajúci prehlasuje, že:
7.2.1. tovar má vlastnosti, ktoré sú uvedené v popise produktu,
7.2.2. sa tovar hodí k účelu, ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
7.2.3. je tovar v zodpovedajúcom množstve, alebo hmotnosti, a
7.2.4. vyhovuje požiadavkám právnych predpisov, a
7.3. Ustanovenia bodu 5.1. Obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru ponúkaného za nižšiu cenu pre chybu, v dôsledku ktorej bola cena tovaru znížená.
7.4. Kupujúci môže uplatniť právo z chyby na tovare do 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Právo z chybného plnenia však kupujúci musí uplatniť bez zbytočného odkladu po tom, čo vada vyšla najavo. Pokiaľ kupujúci právo z chybného plnenia neuplatní ihneď potom, ako vada vyšla najavo, nezodpovedá predávajúci za zväčšenie rozsahu poškodenia, ak kupujúci tovar užíva aj cez to, že o vade vie.
7.5. Ak sa vada na tovare prejaví do 6 mesiacov od jeho prevzatia, má sa za to, že tovar mal vadu už pri prevzatí. Ak kupujúci uplatní právo z chybného tovaru oprávnene, nebeží lehota na uplatnenie práv z chybného tovaru po dobu, po ktorú kupujúci nemôže tovar užívať.
7.6. Lehota na uplatnenie práva z chybného plnenia nezodpovedá životnosti tovaru. Táto je stanovená zvlášť a na tejto lehote nezávisle.
7.7. Ak tovar pri prevzatí kupujúcim nezodpovedá vlastnostiam uvedeným v bodoch 6.2.1. až 6.2.4. týchto obchodných podmienok, má kupujúci právo na dodanie nového tovaru bez vád, ak to nie je vzhľadom na ich povahu neprimerané.
7.8. Pokiaľ sa vada týka len súčasti tovaru, môže kupujúci požadovať iba výmenu také súčasti. Ak výmena súčasti nie je možná, môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny v celej výške. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.
7.9. Ak kupujúci od kúpnej zmluvy neodstúpi alebo neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, právo na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, má právo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. Právo na primeranú zľavu má kupujúci aj v tom prípade, keď mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo tovar opraviť, a ďalej tiež v prípade že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo ak by vykonanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.
7.10. Vada je považovaná za podstatné porušenie zmluvy v tom prípade, ked by kupujúci kúpnu zmluvu neuzavrel, ak by o nej pri uzatváraní kúpnej zmluvy vedel. V ostatných prípadoch sa jedná o nepodstatnú vadu.
7.11. Ak je vada podstatným porušením zmluvy, zakladá právo kupujúceho podľa jeho voľby na dodanie novej veci, opravu tovaru, primeranú zľavu z ceny tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane práva na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
7.12. Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na primeranú zľavu.
7.13. Ak kupujúci nemôže vec riadne užívať pre opakujúci sa výskyt vád po uplatnení vady alebo pre väčší počet vád, má kupujúci bez ohľadu na charakter vady právo na dodanie novej bezchybnej veci, výmenu chybnej súčasti, zľavu z ceny alebo odstúpenie od zmluvy.
7.14. Predávajúci nezodpovedá za vadu na tovar, ak:
7.14.1. vada bola na tovar už v čase prevzatia a tovar sa predával ako poškodený so zľavou práve kvôli takej vade,
7.14.2. vada vznikla v dôsledku nesprávneho zaobchádzania kupujúceho s tovarom, najmä nesprávnym užívaním, skladovaním alebo poškodením kupujúcim,
7.14.3. vada vznikla na veci v dôsledku bežného opotrebovania, napr. uplynutím životnosti,
7.14.4. vada vznikla v dôsledku vonkajšieho vplyvu, ktorý predávajúci nemohol ovplyvniť.
7.15. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tovaru po predchádzajúcej telefonickej dohode na adrese uvedenej v záhlaví týchto obchodných podmienok.
7.16. Reklamáciu tovaru posúdi predávajúci ihneď, prípadne v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná pre odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú na dlhšej lehote. Ak predávajúci nevybaví reklamáciu v rámci reklamačné lehoty, a ak sa s kupujúcim nedohovoril na dlhšej lehote, porušil tým zmluvu podstatným spôsobom a kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.
7.17. Kupujúci nie je oprávnený meniť bez súhlasu Predávajúceho raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie mimo situácii, kedy ním zvolený spôsob riešenia nemožno vôbec alebo včas uskutočniť.
7.18. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Ďalej potvrdenie obsahuje informáciu o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Kupujúci má povinnosť si reklamovaný tovar prevziať do 30 dní odo dňa, keď mala byť reklamácia najneskôr vybavená. Márnym uplynutím tejto lehoty zakladá oprávnenie Predávajúceho účtovať si primerané náklady na uskladnenie či tovar predať na účet kupujúceho, o čom musí kupujúceho vopred vyrozumieť a poskytnúť mu dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie tovaru.
7.19. Predávajúci je povinný v prípade uznania reklamácie kupujúcemu vrátiť kúpnu cenu. Kúpna cena je kupujúcemu vrátená do 30 dní od uznania reklamácie alebo iba formou bezhotovostnej platby.

 

 

8. Ochrana osobných údajov

8.1. Zásady spracovanie osobných údajov upravuje samostatná stránka:

https://www.prodietix.sk/zpracovani-osobnich-udaju

 

9. Ustanovenie pre spotrebiteľa

9.1. Ustanovenia tohto článku sa uplatní len v prípade, že kupujúci vstupuje do zmluvného vzťahu s Predávajúcim výlučne ako spotrebiteľ, tj. človek, ktorý voči Predávajúcemu vystupuje mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania.

9.2. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa, keď tovar prevzal kupujúci alebo osoba ním určená (okrem osobu dopravcu). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Predávajúcemu zaslané v tejto lehote. Pokiaľ bude odstúpenie od kúpnej zmluvy odoslané po lehote 14 dní od prevzatia tovaru, nemá právne účinky a kúpna zmluva je ďalej účinná.

9.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať Predávajúcemu prostredníctvom e-mailu na elektronickú adresu Predávajúceho alebo fyzicky prostredníctvom pošty na adresu Predávajúceho uvedenú na začiatku týchto Obchodných podmienok. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný Predávajúcim, ktorý je prílohou týchto obchodných podmienok.

9.4. Pokiaľ kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, musí Predávajúcemu vrátiť tovar bezodkladne, najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktoré je účinné od doručenia Predávajúcemu.

9.5. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu Predávajúci peňažné prostriedky, ktoré od neho za danú Objednávku dostal, vrátane poštovného a balného, ​​pri odovzdaní tovaru alebo iným spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí a ktorý nebude zaťažovať Predávajúceho neprimeranými nákladmi. Kupujúci týmto udeľuje súhlas so zaslaním kúpnej ceny (a príslušenstvo) na bankový účet, ktorý Predávajúcemu oznámi v rámci odstúpenia od zmluvy alebo na jeho dodatočnú výzvu.

9.6. Predávajúci je povinný vrátiť kúpnu cenu (a príslušenstvo) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od odstúpenia kupujúceho. Predávajúci však nie je povinný kúpnu cenu vrátiť skôr, než mu bude tovar odovzdaný.

9.7. V prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru.

9.8. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy je nutné vrátiť tovar neotvorený, nepoškodený, teda tak, aby tovar bol schopný ďalšieho predaja. V opačnom prípade bude kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o zníženie hodnoty tovaru, kedy platí, že otvorené balenia už nie sú pre Predavajúceho ďalej schopné predaja.

9.9. Ak je spoločne s tovarom kupujúcemu zaslaný aj darček, došlo k uzavretiu darovacej zmluvy medzi Predávajúcim a kupujúcim s rozväzovaciou podmienkou. Pokiaľ dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva týkajúca sa takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci má povinnosť vrátiť darček spolu s tovarom.

9.10. Kupujúci má podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu plynúceho zo zmluvy. V takom prípade je kupujúci oprávnený obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu, (Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie, P. O. BOX 29, Prievozská 32, 827 99  Bratislava ). Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu sa začína výlučne na návrh kupujúceho, a to v prípade, že sa spor nepodarilo s Predávajúcim vyriešiť priamo. Návrh možno podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď kupujúci uplatnil svoje právo, ktoré je predmetom sporu, u Predávajúceho prvýkrát. Kupujúci má právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Kupujúci je povinný rešpektovať odporúčané dávkovanie a spôsob užívania, ktoré je uvedené na jednotlivých obaloch výrobkov.

10.2. Odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci Predávajúcemu, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

10.3. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť obchodné podmienky.

10.4. V prípade, že kupujúci viac ako dvakrát neprevzal tovar alebo viac ako dvakrát odstúpil od kúpnej zmluvy v období 6 mesiacov, vyhradzuje si predávajúci právo neuzavrieť s týmto subjektom ďalšie kúpnu zmluvu.

10.5. Ak zmluvný vzťah obsahuje medzinárodný prvok, potom si zmluvné strany dojednávajú, že právom je právo Slovenskej republiky.

10.6. Zmluvné strany si dohodli, že spory budú riešiť zmierlivo. Ak nedôjde k zmierlivému vyriešeniu veci, potom si zmluvné strany dohodli, že na prerokovanie sporov zo zmluvného vzťahu budú príslušné slovenské súdy.

10.7. Ak sú alebo ak sa stanú niektoré ustanovenie týchto podmienok neplatné alebo neúčinné, potom touto neplatnosťou alebo neúčinnosťou nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.8. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 4. 2018.

 

Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

 

Adresát: Prodietix.cz, Zábořská, Záboří 93 (areál ERGOTEP), 539 44 Proseč, Česká republika

 

Oznamujem / oznamujeme (*), že odstupujem / odstupujeme (*) od zmluvy o nákupe tohto tovaru (*) / poskytnutie týchto služieb (*)

 

Číslo objednávky:

 

Dátum objednania (*) / dátum prijatia (*):

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

Adresa spotrebiteľa / spotrebiteľov:

 

Podpis spotrebiteľa / spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe):

 

Dátum:

 

(*) Nehodiace sa prečiarknite alebo údaje doplňte.