Diétne programy

Nižšia váhová redukcia do:

-6
kg
3 týždne 63 porcií

1. fáza Z1

1 týždeň

1. fáza Z1

4 jedlá denne

28 porcií

52,64 €

1,88 €/porcia

2. fáza Z1

1 týždeň

2. fáza Z1

3 jedlá denne

21 porcií

39,98 €

1,90 €/porcia

3. fáza Z1

1 týždeň

3. fáza Z1

2 jedlá denne

14 porcií

26,89 €

1,92 €/porcia

Zvýhodnená cena
celého programu:
Program PRODIETIX Z1

109,98 €
1,75 €/porcia

Stredná váhová redukcia do:

-10
kg
6 týždňov 126 porcií

1. fáza Z2

2 týždne

1. fáza Z2

4 jedlá denne

56 porcií

99,98 €

1,79 €/porcia

2. fáza Z2

2 týždne

2. fáza Z2

3 jedlá denne

42 porcií

77,45 €

1,84 €/porcia

3. fáza Z2

2 týždne

3. fáza Z2

2 jedlá denne

28 porcií

52,75 €

1,88 €/porcia

Zvýhodnená cena
celého programu:
Program PRODIETIX Z2

204,69 €
1,62 €/porcia

Vyššia váhová redukcia do:

-15
kg
9 týždňov 189 porcií

1. fáza Z3

3 týždne

1. fáza Z3

4 jedlá denne

84 porcií

139,92 €

1,67 €/porcia

2. fáza Z3

3 týždne

2. fáza Z3

3 jedlá denne

63 porcií

109,98 €

1,75 €/porcia

3. fáza Z3

3 týždne

3. fáza Z3

2 jedlá denne

42 porcií

77,45 €

1,84 €/porcia

Zvýhodnená cena
celého programu:
Program PRODIETIX Z3

297,49 €
1,57 €/porcia

Veľká váhová redukcia do:

-20
kg
12 týždňov 252 porcií

1. fáza Z4

4 týždne

1. fáza Z4

4 jedlá denne

112 porcií

183,85 €

1,64 €/porcia

2. fáza Z4

4 týždne

2. fáza Z4

3 jedlá denne

84 porcií

139,92 €

1,67 €/porcia

3. fáza Z4

4 týždne

3. fáza Z4

2 jedlá denne

56 porcií

99,98 €

1,79 €/porcia

Zvýhodnená cena
celého programu:
Program PRODIETIX Z4

388,95 €
1,54 €/porcia

Nižšia váhová redukcia do:

-6
kg
3 týždne 84 porcií

1. fáza M1

1 týždeň

1. fáza M1

5 jedál denne

35 porcií

65,15 €

1,86 €/porcia

2. fáza M1

1 týždeň

2. fáza M1

4 jedlá denne

28 porcií

52,64 €

1,88 €/porcia

3. fáza M1

1 týždeň

3. fáza M1

3 jedlá denne

21 porcií

39,98 €

1,90 €/porcia

Zvýhodnená cena
celého programu:
Program PRODIETIX M1

139,92 €
1,67 €/porcia

Stredná váhová redukcia do:

-10
kg
6 týždňov 168 porcií

1. fáza M2

2 týždne

1. fáza M2

5 jedál denne

70 porcií

121,89 €

1,74 €/porcia

2. fáza M2

2 týždne

2. fáza M2

4 jedlá denne

56 porcií

99,98 €

1,79 €/porcia

3. fáza M2

2 týždne

3. fáza M2

3 jedlá denne

42 porcií

77,45 €

1,84 €/porcia

Zvýhodnená cena
celého programu:
Program PRODIETIX M2

267,85 €
1,59 €/porcia

Vyššia váhová redukcia do:

-15
kg
9 týždňov 252 porcií

1. fáza M3

3 týždne

1. fáza M3

5 jedál denne

105 porcií

172,86 €

1,65 €/porcia

2. fáza M3

3 týždne

2. fáza M3

4 jedlá denne

84 porcií

139,92 €

1,67 €/porcia

3. fáza M3

3 týždne

3. fáza M3

3 jedlá denne

63 porcií

109,98 €

1,75 €/porcia

Zvýhodnená cena
celého programu:
Program PRODIETIX M3

388,95 €
1,54 €/porcia

Veľká váhová redukcia do:

-20
kg
12 týždňov 336 porcií

1. fáza M4

4 týždne

1. fáza M4

5 jedál denne

140 porcií

225,96 €

1,61 €/porcia

2. fáza M4

4 týždne

2. fáza M4

4 jedlá denne

112 porcií

183,85 €

1,64 €/porcia

3. fáza M4

4 týždne

3. fáza M4

3 jedlá denne

84 porcií

139,92 €

1,67 €/porcia

Zvýhodnená cena
celého programu:
Program PRODIETIX M4

499,95 €
1,49 €/porcia

Online kalkulačka

Spočítajte si svoj diétny program

žena muž

Problematické partie