Došlo k strate internetového pripojenia, skontrolujte prosím Vaše internetové pripojenie, obnovte stránku a skúste vykonať akciu znova.
Pri spracovaní vašej požiadavky došlo k chybe, obnovte prosím stránku a skúste vykonať akciu znova.

Informácie o spracovaní osobných údajov

Úvodom

1. Spoločnosť Prodietix s.r.o. so sídlom U Výstaviště 138/3, Holešovice, 170 00 Praha 7, IČO: 268 34 871, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe pod sp. zn. 241278 (ďalej len „spoločnosť“, „správca“, „my“), ako správca osobných údajov spracúva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)(ďalej len „Nariadenie“), vaše osobné údaje. Viac o tom, ako vaše údaje spracovávame, prečo to robíme a za ako dlho ich zmažeme aj ďalšie informácie, sa dočítate v týchto informáciách o spracovaní osobných údajov.

2. Prevádzkujeme webové stránky https://www.prodietix.sk/ („web“).

3. Kedykoľvek nás môžete kontaktovať pomocou týchto údajov:

Adresa: Prodietix s.r.o. so sídlom U Výstaviska 138/3, Holešovice, 170 00 Praha 7

Telefón: +420 281 86 26 86

E-mail: info@prodietix.sk

Aké vaše osobné údaje spracovávame?

4. Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, môžeme rozdeliť do nasledujúcich kategórií:

 • Základné identifikačné údaje. Tie nám slúžia na to, aby sme vás mohli identifikovať napríklad pri uzatvorení zmluvy medzi nami. Patrí medzi ne napríklad meno a priezvisko a/alebo obchodná firma, dátum narodenia, identifikačné číslo a adresa sídla či bydliska.
 • Kontaktné údaje. Tie využívame, aby sme vás mohli kontaktovať napríklad ohľadom vášho nákupu. Patrí medzi ne telefón a e-mailová adresa.
 • Fakturačné a bankové údaje. Tie spracovávame v súvislosti s identifikáciou a vykonávaním platieb. Ide napríklad o informácie objavujúce sa na faktúrach, bankové spojenie a informácie o prijatých alebo odoslaných platbách.
 • Cookies. Na chod a fungovanie webu využívame cookies. Viac sa o nich môžete dočítať ďalej v týchto informáciách.
 • Informácie z našej komunikácie. V tomto prípade ide hlavne o informácie v e-mailoch, záznamy z telefonických hovorov alebo informácie uvedené v kontaktných formulároch, obsah našej komunikácie a informácie o uzavretých zmluvách.

Ako je to s newslettermi?

5. Pokiaľ ste s nami uzavreli nejakú zmluvu, napríklad ohľadom nákupu našich produktov, môžeme vám posielať naše newslettre po dobu 3 rokov, pokiaľ sa z ich odberu neodhlásite skôr. To môžete urobiť preklikom priamo v newsletteri alebo zaslaním e-mailu na info@prodietix.sk.

Prečo vaše osobné údaje spracovávame?

6. Aby sme mohli vaše osobné údaje spracovávať, vždy na to potrebujeme nejaký zákonný dôvod. To znamená, že musíme pre každé spracovanie vašich údajov nájsť oporu v právnych predpisoch.

7. Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:

 • Plnenie zmluvy alebo rokovania pred jej uzavretím. Osobné údaje z toho dôvodu spracovávame preto, aby sme vám mohli dodať naše produkty alebo služby. Môžeme vás tiež kontaktovať a komunikovať s vami ohľadom objednávky aj zmluvy a vašich otázok pred tým, než spolu vôbec zmluvu uzavrieme.
 • Je to naša povinnosť. Vaše údaje spracovávame aj preto, že nám tak hovoria právne predpisy. Napríklad podľa predpisov upravujúcich účtovníctvo musíme archivovať faktúry a ďalšie doklady, na ktorých môžu byť vaše osobné údaje.
 • Náš oprávnený záujem. Vaše údaje spracovávame aj preto, že nám to umožňuje náš oprávnený záujem. Vďaka tomu vám môžeme zasielať newslettery ako našim zákazníkom alebo podniknúť potrebné kroky na ochranu, obhajobu alebo výkon našich práv a nárokov.
 • S vaším súhlasom. V niektorých prípadoch, napríklad pri použití marketingových cookies, nám dávate súhlas s tým, aby sme vaše osobné údaje spracovávali. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať napríklad e-mailom zaslaným na info@prodietix.sk. Aj keď súhlas odvoláte alebo uplynie doba jeho trvania, neznamená to ale, že musíme zmazať všetky vaše údaje, ktoré sme na jeho základe spracovávali. Môžeme ďalej pracovať s tými, u ktorých nám to umožňuje iný právny dôvod. Pokiaľ súhlas odvoláte, nemá to vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov pred jeho odvolaním.

8. Vaše osobné údaje nebudeme spracovávať s využitím automatizovaného individuálneho spracovania, ktoré by malo pre vás ako pre subjekt údajov právne účinky alebo sa vás obdobným spôsobom významne dotýkalo.

Ako dlho budeme vaše osobné údaje spracovávať a kedy ich zmažeme?

9. To, za ako dlho zmažeme vaše osobné údaje, záleží na tom, o aké údaje ide a z akého dôvodu ich spracovávame.

 • Väčšinu vašich osobných údajov budeme spracovávať po dobu trvania zmluvy medzi nami alebo po dobu 3 rokov od skončenia nášho zmluvného vzťahu.
 • Ako sme už uviedli vyššie, ak ste našim zákazníkom alebo klientom, môžeme vám posielať newslettery po dobu 3 rokov od skončenia nášho zmluvného vzťahu, pokiaľ to neodmietnete skôr.
 • Ak spracovávame vaše osobné údaje preto, že nám tak ukladá zákon, budeme ich spracovávať po dobu určenú v takomto predpise. Napríklad osobné údaje, ktoré súvisia s daňovými záležitosťami, uchovávame po dobu 10 rokov od konca daného daňového obdobia.
 • Osobné údaje, ktoré môžeme potrebovať na obhajobu našich právnych nárokov, môžeme ale spracovávať až 15 rokov. To zodpovedá najdlhšej možnej premlčacej lehote stanovenej právnymi predpismi.
 • Osobné údaje spracovávané na základe vášho súhlasu budú spracovávané po dobu udelenia súhlasu.

Komu vaše osobné údaje odovzdáme?

10. Spracovanie osobných údajov je vykonávané nami, teda správcom osobných údajov, osobné údaje však nám môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • Poskytovateľ informačného systému: RTsoft s.r.o., Lobezská 39, 326 00 Plzeň, IČO : 29092540
 • Reklamná agentúra: Unikum Solutions s.r.o., Revolučná 763/15, 110 00 Praha 1 - Staré Mesto, IČO: 29031915
 • Prevádzkovateľ externého logistického skladu: Ergotep, družstvo invalidov, Záborská 93, Záborie, 539 44 Proseč, IČO: 25997815

11. Vaše osobné údaje môžeme tiež odovzdať orgánom verejnej moci, ak to bude v našom záujme alebo ak nás o to požiadajú.

Spracovanie cookies pri návšteve webovej stránky www.prodietix.cz

12. Ako prevádzkovateľ webu www.prodietix.sk používame na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité za účelom:

 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach;
 • fungovanie webových stránok;
 • prispôsobenie reklamy na mieru a jej zacielenie, ak ste na to udelili súhlas

13. Na použitie funkčných cookies nevyžadujeme vás súhlas. Je to náš oprávnený záujem na tom, aby web bežal v poriadku. Ich použitie ale môžete odmietnuť. Pokiaľ ale tieto cookies odmietnete, web sa vám nemusí zobrazovať správne a nakupovanie na webe nemusí byť rovnaký zážitok, ako ste zvyknutí.

14. Analytické cookies nám slúžia na zostavovanie štatistík a prehľadov. Ich pomocou sledujeme návštevnosť Webu aj to, odkiaľ ste na Web prišli. Na ich použitie potrebujeme váš súhlas. Opäť ich môžete kedykoľvek odmietnuť.

15. Marketingové cookies nám umožnia napríklad ponúkať naše produkty prostredníctvom cielenej reklamy. Na to však potrebujeme váš súhlas.

16. Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých typoch cookies.

17. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:

 • službou Google Analytics, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Sklik, prevádzkovanou spoločnosťou Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, Praha 5 – Smíchov, IČO 261 68 685.
 • službou Google Adwords, prevádzkovanou spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Facebook, prevádzkovanou spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • službou Instagram, prevádzkovanou spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

18. Cookies súbory sú následne spracovateľovi spracované službami v súlade s ich podmienkami:

Typ

Názov

Účel

Expirácia

Prístup k informáciám

reklama cez facebook

act

.facebook.com

3 mesiace

facebook

reklama cez facebook

c_user

.facebook.com

3 mesiace

facebook

reklama cez facebook

datr

.facebook.com

3 mesiace

facebook

reklama cez facebook

fr

.facebook.com

3 mesiace

facebook

reklama cez facebook

presence

.facebook.com

Do uzavretia

okná prehliadača

facebook

reklama cez facebook

sb

.facebook.com

3 mesiace

facebook

reklama cez facebook

xs

.facebook.com

3 mesiace

facebook

google

_gat

google

1 minúta

google

google analytics

_ga

google

3 roky

google

google

_gid

google

1 deň

google

systemova

cart_id

fungovanie košíka

6 mesiacov

prodietix.sk

systemova

cart_token

fungovanie košíka

6 mesiacov

prodietix.sk

systemova

cookie-law-confirm

súhlas s používaním cookies

nikdy

prodietix.sk

systemova

FilterControl_43f3de

administrácia

90 dní

prodietix.sk

systemova

KCFINDER

administrácia

90 dní

prodietix.sk

systemova

OrderFilterControl_cd9ba6

administrácia

90 dní

prodietix.sk

systemova

OrderStatisticsPresenter_5dad83

administrácia

90 dní

prodietix.sk

systemova

StockListControl_....

administrácia

90 dní

prodietix.sk

systemova

StockListFilterControl_....

administrácia

90 dní

prodietix.sk

Aké máte v súvislosti so spracovaním osobných údajov práva?

19. Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení alebo vziať udelené súhlasy späť,
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať kópiu spracovávaných osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania,
 • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov, výmaz vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo našimi oprávnenými záujmami,
 • na prenositeľnosť údajov, pokiaľ ide o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Okrem toho máte aj právo podať námietku v prípade, že vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Túto námietku je možné vzniesť zaslaním na našu kontaktnú adresu alebo na e-mail info@prodietix.sk. My ju potom najneskôr do jedného mesiaca od obdržania vyhodnotíme.

 

Aktuálne Informácie o spracovaní osobných údajov vo formáte PDF si zobrazíte kliknutím na tlačidlo nižšie:

 

Zobraziť / stiahnuť