Došlo k strate internetového pripojenia, skontrolujte prosím Vaše internetové pripojenie, obnovte stránku a skúste vykonať akciu znova.
Pri spracovaní vašej požiadavky došlo k chybe, obnovte prosím stránku a skúste vykonať akciu znova.

Pravidlá spracovania osobných údajov

 

 

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Prodietix s.r.o.

1. Spoločnosť

Prodietix s.r.o. se sídlom Bubenská 1536/43, 170 00 Praha 7-Holešovice, IČO: 268 34 871,

(ďalej len "spoločnosť", "správca", "my"),

ako správca osobných údajov spracováva v zmysle nariadenia evropske parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) (ďalej len "Nariadenie"), vaše nasledujúce údaje: meno, priezvisko, adresa (sídlo), telefónne číslo, e-mail, vznesený dotaz.

2. Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a adresu (sídlo) je nutné spracovať

 • pre založenie a administráciu používateľského účtu

Tieto osobné údaje budú spracovanie na základe vášho súhlasu, Čo umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou spracovávaný po dobu aktívneho užívania používateľského účtu a ďalej 3 roky od posledného nákupu tovaru, najmenej však po dobu 3 rokov od založenia užívateľského účtu.

 • pre plnenie z kúpnej zmluvy

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre odbavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, pokiaľ medzi vami a spoločnosťou dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Spoločnosť spracováva tieto údaje Taktiež za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným Účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvných dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné na plnenie právnych povinností a na účely oprávnených zajmú ​​spoločnosti.

3. Meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo a vznesený dotaz je nutné spracovať

 • pre kontakt skrze kontaktný formulár

Tieto osobné údaje je nutné spracovať pre vytvorenie ponuky služieb, rokovania o TEJTO ponuke neba za účelom odpovede na vami vznesený dotaz. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6. ods. 1 písm. b) Nariadenie. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou spracovávaný po dobu rokovaní o uzavretí zmluvy medzi vami a spoločnosťou, najdlhšie 1 rok od Vášho dopytu, POkud neudeľujú súhlas na ďalšie spracovanie.

4. Na e-mailovú adresu vám budú v prípade uzatvorenej kúpnej zmluvy zasielanie novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480 / 2004 Zb., O službách informačnej spoločnosti, ak jej neodmietnete. Tieto oznámenia možno kedykoľvek a akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

5. Spracovanie osobných údajov je uskutocnovania spoločnosťou, teda správcom osobných údajov, osobné údaje však pre spoločnosť MÔŽU zpracovávám aj títo spracovateľa:

 • Poskytovateľ informačného systému - Ing. Ján Forgáč, Tesaříkova 1022/5, 102 00, Praha 10 - Hostivař, IČO: 71909788
 • Marketingová agentura - Marketing helper s.r.o. Italská 1205/10 120 00  Praha – Vinohrady IČ: 06838910
 • Copywriter - Mgr. Veronika Reicheltová, IČ:  07144059, se sídlem Andrštova 1078/7, 180 00 Praha 8. 

Spracovanie cookies pri návšteve webovej stránky www.prodietix.sk

1. Spoločnosť, teda správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.prodietix.sk užíva na TEJTO webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu užiť za účelom:

 • meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcim sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach;
 • fungovanie webových stránok;
 • prispôsobené reklamy na mieru a jej cielený, ak ste na to udelili, súhlas

2. Zber cookies za účelom merania návštevnosti a vytváranie štatistík môže byť považovaní za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dovodov - oprávnený záujem spoločnosti, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie.

3. Cookies pre cielený reklamy sú spracovávaný na základe vášho súhlasu. Súhlas udeľuje na dobu, ktorá je uvedená ďalej pri jednotlivých marketingových cookies. Súhlas sa zbieranie údajov súborov cookies pre marketingové účely možno Vziať kedykoľvek späť, a to pomocou zmeny nastavenia príslušného internetového prehliadača.

4. Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, nebo je možné vznesie proti takova zber na základe oprávnenia záujmu spoločnosti námietky podľa čl. 21 Nariadenie, zaslaním emailu na adresu aša námietky bude vyhodnotenie bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchovanie len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

5. Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.                                                                                              

6. Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

7. Cookies sú ukladané po dobu, ktorá je uvedená ďalej u jednotlivých typov cookies.

8. Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľovi:

 • službou Google Analytics, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Sklik, prevádzkovanú spoločnosťou Seznam.cz, a.s., sídlom Radlická 3294/10, Praha 5 - Smíchov, IČ 261 68 685.
 • službou Google Adwords, prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
 • službou Facebook, prevádzkovanú spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
 • službou Instagram, prevádzkovanú spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland

9. Cookies súbory sú následne spracovateľovi spracované službami v súlade s ich podmienkami:

 • Google Analytics a Google Adwords:

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sk;
http: // https: //policies.google.com/privacy/update? hl =sk

 • Službou Sklik:

https://napoveda.sklik.cz/personalizovana-reklama/

 • Službou Facebook a Instagram

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://help.instagram.com/1896641480634370


Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných informácií alebo vziať udelené súhlasy späť,
 • namietať proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu,
 • požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame, požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo našimi oprávnenými záujmami,
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.